Budite dio zajedničkog dobra!

Primjer onih koji imovinu svoju troše na Allahovom putu sličan je zrnu iz kojeg nikne sedam klasova, a u svakom klasu stotinu zrna. A Allah povećava kome On hoće. Allah je neizmjerno darežljiv i Onaj Koji sve zna.
(Prijevod značenja, El-Bekara, 261)

Korištenje stranice/aplikacije u zadnja 3 mjeseca:

2400

korisnika

9100

sesija

1000

skidanja aplikacije sa Play Store-a

Vašom donacijom pomažete:

Programske troškove

Troškove razvoja projekta